Etienne N Puren

Etienne Puren is al die laaste twee en ‘n half dekades aktief in die film industrie, waar hy onder andere betrokke was as beide regisseur en skrywer van sulke populêre TV en film produksies as Egoli, Kampus, Agter Elke Man, Lesinithini, The Secret in my Bossom, en vele meer.

Tans is hy die skeppendevervaardiger, kopieskrywer en regisseur, by ‘n suksesvolle reklamemaatskappy.

 

New to site? Create an Account


Login

Lost password? Close

Already have an account? Login


Register an account

Close

Forgot Password

Login Close

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.